Jamnagar Other Medical Supply

Other Medical Supply (Mask, Senitizer etc..)

Dr. Headgevar Seva Samiti

9023740870

Bolbala Trust

9558327006 7600376118 9898974969

Shree Seva mandal

9925057600, 9925105040, 9426466300

Shree Haribhai Joshi

9824740624

Shre Dasa Shrimali Vanik Mandal

0288-2679008

Arya Samaj

0288-2670679, 0288-2550220

Bhartiya Red Cross Society

 0288-2771161

Jain Seva Mandal

9824237301

Akhil Bhartiya Sanskruti Rakshak Dal

9638012454, 9898050135, 9825211074

Ganga Mata Trust

0288-6600115, 9974788990

Hamirbhai Madam Trust

9426206767, 9824268680

Rangunwala Hospital

 0288-2558747, 0288-2673562

Al-Sai Trust

9173831515, 9904387770

Panja

7984828285

Dharmendrabhai Rawal

9427574765, 7016168378